RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ”RODO”) informuję, że:

Administratorem Twoich danych jest HR BIZNES Paulina Orlik-Lange, ul. Winogrady 60 D, Poznań(61-659). Oznacza to, że jako Administrator będziemy decydować o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Podchodzimy bardzo poważnie do ochrony danych osobowych dlatego w ramach powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą e-maila: p.lange@hrbiznes.com.pl,  za pomocą telefonu: 885 840 528, drogą pocztową: ul. Winogrady 60 D, Poznań(61-659).

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, w oparciu o które działamy,
  • zgody kandydatów do pracy oraz pracowników na przetwarzanie danych osobowych,
  • realizacja umów oraz obowiązków agencji pracy tymczasowej wynikających z przepisów ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych,
  • realizacja umów oraz obowiązków podmiotu zatrudniającego wynikających z przepisów prawa,
  • wykonanie umowy oraz realizacja umowy z Klientem,
  • prawnie uzasadniony interes HR BIZNES Paulina Orlik-Lange.

Komu będziemy przekazywać Twoje dane osobowe? Kto ma do nich dostęp?
Grupa odbiorców Twoich danych osobowych:
1. jeśli jesteś Kandydatem do pracy tymczasowej – odbiorcą Twoich danych osobowych jest HR BIZNES Paulina Orlik-Lange z siedzibą w Poznaniu,
2. jeśli jesteś Pracownikiem tymczasowym – odbiorcą Twoich danych osobowych jest HR BIZNES Paulina Orlik-Lange z siedzibą w Poznaniu oraz Pracodawca użytkownik na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (dane identyfikacyjne),
3. jeśli jesteś Pracownikiem HR BIZNES Paulina Orlik-Lange – odbiorcą Twoich danych osobowych jest HR BIZNES Paulina Orlik-Lange z siedzibą w Poznaniu,
4. jeśli jesteś Kandydatem rekrutacji stałej – odbiorcą Twoich danych osobowych jest HR BIZNES Paulina Orlik-Lange z siedzibą w Poznaniu,
5. jeśli jesteś Klientem HR BIZNES Paulina Orlik-Lange – odbiorcą Twoich danych osobowych będą HR BIZNES Paulina Orlik-Lange z siedzibą w Poznaniu.
Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na podstawie art. 44 RODO.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?
W przypadku rekrutacji okres retencji danych osobowych w naszej organizacji został określony wg kryterium czasu trwania projektów rekrutacyjnych, co oznacza, że dane osobowe Podmiotów Danych będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a po zakończeniu procesu rekrutacji dane będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes HR BIZNES Paulina Orlik-Lange w rozumieniu art. 6, ust. 1 lit. F RODO. Polityka weryfikacji ważności zgód określa wewnętrzny okres retencyjności na 3 lata.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?
Masz prawo do:
– dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych zwykłych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub szczególnej kategorii (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).
– do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Czy zawsze musze podawać swoje dane, czy też nie?
Podanie danych jest niezbędne oraz adekwatne do realizacji celu przetwarzania oraz zgodne z Ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz Kodeksem pracy.

CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

Skontaktuj się z nami!

HR BIZNES Sp. z o.o.

 61-663 Poznań
ul. Winogrady 38
woj. wielkopolskie

NIP: 9721309011

REGON: 300330082

Kontakt dla pracowników:
+48 725610014

Kontakt dla Klientów:
+48 885840528

Biuro czynne:
poniedziałek -piątek
8:00 - 16:00

Agencja Pracy HR Biznes Poznań